Número d’alumnes per taller

Número d'alumnes per taller

Per assegurar un ambient educatiu tranquil durant el desenvolupament de les activitats amb animals recomanem no excedir el número màxim recomanat d’alumnes per taller.

Activitats i tallers a l’escola

Sortides escolars

Cases de colònies

Activitats i tallers a l’escola

  • La xifra de participants per grup és el número habitual d’alumnes de la classe.
  • Hi ha la possibilitat de fer fins a 3 sessions seguides per a 3 classes diferents amb un descompte important per la 2a i la 3a sessió. Més informació a:
  • Si cal fer més de tres sessions, l’equip del Zoo del Pirineu pot venir un altre dia.
  • Si es tracta d’una escola amb un número reduït d’alumnes per classe es poden fer sessions per grups d’un màxim de 30 alumnes. Naturalment només si el protocol del centre educatiu ho permet.
  • No recomanem superar aquest número d’alumnes. Aquest fet es deu a que volem assegurar un desenvolupament còmode de l’activitat que aporti als alumnes coneixements valuosos del tema en un ambient respectuós i tranquil per a tothom.
  • Si el centre vol unir diverses classes per sessió perquè el preu de l’activitat és massa elevat pel seu pressupost, informem que habitualment l’AMPA o l’Ajuntament assumeixen una part del cost si es presenten aquests casos.

Número d’alumnes en les sortides escolars

Al Zoo del Pirineu són benvingudes escoles petites igual que els centres educatius grans. El número màxim que podem assumir en un 1 dia és de 150 alumnes. El dia de la vostra visita l’equip educatiu del zoo estarà plenament a la vostra disposició. No haureu de compartir l’espai amb cap altra escola.

Espectacle amb animals

A l’Exhibició de vol participen tots els alumnes conjuntament.

Si tornen les restriccions per la COVID 19

Si el protocol de l’escola ho exigeix, els alumnes estaran asseguts amb una separació de 1 metre entre un alumne i l’altre. En cada una de les parts interactives de l’Exhibició de vol assistirà un grup bombolla.

Altres tallers

En les altres activitats i tallers participarà sempre un grup classe o un màxim de 25 alumnes. El número d’alumnes per grup s’aclarirà amb el docent responsable de la sortida escolar en el moment de la confirmació de la reserva.

Els docents decidiran si volen els mateixos tallers per tots els alumnes o si les classes han de participar en tallers diferents.

Cases de colònies

Per colònies escolars recomanem que el número d’alumnes per taller no excedeixi de 40 estudiants. D’aquesta manera el número de nens i nenes per sessió assegura un bon desenvolupament de l’activitat i la tranquil·litat necessària pels animals que participen als tallers.

Es poden fer fins a 3 sessions seguides si es tracta d’una activitat diürna i 2 sessions si es tracta d’una activitat nocturna.