Número d’alumnes per taller

Informació general
Número d'alumnes per taller

Per assegurar un ambient educatiu tranquil durant el desenvolupament de les activitats amb animals recomanem no excedir el número d’alumnes per taller màxim recomanat.

Activitats i tallers a l’escola

Sortides escolars

Cases de colònies

Activitats i tallers a l’escola

  • La xifra de participants per grup és el número habitual d’alumnes de la classe.
  • Hi ha la possibilitat de fer fins a 3 sessions seguides per a 3 classes diferents amb un descompte important per la 2a i la 3a sessió. Més informació a:
  • Si cal fer més de tres sessions, l’equip del Zoo del Pirineu pot venir un altre dia.
  • Si es tracta d’una escola amb un número reduït d’alumnes per classe es poden fer sessions per grups d’un màxim de 30 alumnes. Naturalment només si el protocol del centre educatiu ho permet.
  • No recomanem superar aquest número d’alumnes. Aquest fet es deu a que volem assegurar un desenvolupament còmode de l’activitat que aporti als alumnes coneixements valuosos del tema en un ambient respectuós i tranquil per a tothom.
  • Si el centre vol unir diverses classes per sessió perquè el preu de l’activitat és massa elevat pel seu pressupost, informem que habitualment l’AMPA o l’Ajuntament assumeixen una part del cost si es presenten aquests casos.

Sortides escolars

El dia de la vostra sortida escolar el parc es mantindrà tancat al públic i tot el recinte i l’equip educatiu del zoo estaran només a la vostra disposició.

El Zoo del Pirineu pot assumir un màxim de 3 grups classe en una sortida escolar a causa de les restriccions de la COVID-19.

A l’Exhibició de vol participen tots els alumnes conjuntament. No obstant això, si el protocol de l’escola ho exigeix, estaran asseguts en llocs diferents amb separació. En aquest cas, en cada una de les parts interactives de l’Exhibició de vol només asistirà un grup bombolla.

En les altres activitats i tallers que s’ofereixen per escoles participarà sempre un grup classe o un màxim de 25 alumnes. Es pot fer el mateix taller 2 o 3 vegades en una mateixa franja horària; és a dir: cada grup bombolla està en un recinte diferent fent la mateixa activitat.

El número d’alumnes per grup classe s’aclareix amb el docent responsable de la sortida escolar en el moment de la confirmació de la reserva. D’aquesta manera sempre es respectarà el protocol individual de cada centre.

Cases de colònies

Per colònies escolars recomanem que el número d’alumnes per taller no excedeixi de 40 estudiants. D’aquesta manera el número de nens i nenes per sessió assegura un bon desenvolupament de l’activitat i la tranquil·litat necessària pels animals que participen als tallers.

Es poden fer 2 – 3 sessions seguides si es tracta d’una activitat diürna i 2 sessions si es tracta d’una activitat nocturna.