Cicles formatius

Taller per cicles formatius

La vesant més destacada dels cicles formatius és la part pràctica que acompanya l’aprenentatge. Conseqüentment sovint és el requisit clau pels alumnes per prendre la decisió d’inscriure’s als cursos.

Les activitats de la Fundació Zoo del Pirineu orientades a Cicles formatius aporten justament aquesta faceta pràctica i estan desenvolupades expressament pels cicles on la sortida professional es desenvolupa directament al Medi Natural. Sens dubte haurien de formar part de l’oferta educativa del vostre centre.

Es poden fer en dues modalitats:
Excursions escolars / Tallers amb fauna salvatge a l’escola

A més, el Zoo del Pirineu ofereix pràctiques formatives (FCT) pels estudiants.

Els tallers recolzen la formació de la competència general de control i protecció del medi natural. En efecte, sense conèixer i saber identificar correctament les espècies de fauna autòctona només seria una assignatura sobre el paper sense importància en la vida real dels estudiants. Igualment els tallers capaciten als participants per a la conservació i millora ambiental, pel fet que, entre altres, inclouen explicacions i exemples reals de la protecció ambiental d’acord amb la legislació vigent.

Visita al Zoo del Pirineu per Cicles formatius

La visita a un refugi d’animals salvatges és sens dubte una eina imprescindible per a l’educació mediambiental dels joves. El Zoo del Pirineu és un parc zoològic del segle XXI que respon a la sensibilització de la població cap a la protecció dels animals. Conèixer aquest espai, participar en les activitats orientades al públic i posteriorment fer una xerrada amb els fundadors aporta una experiència destacant pels estudiants. Igualment cal mencionar que el Zoo del Pirineu és troba en l’àrea del PEIN i la Xarxa Natura 2000. Conseqüentment la visita al zoo aporta un valor afegit pels alumnes, ja que il·lustrarà la realitat de la vida als espais protegits.

Coneixeu la nostra oferta de Talles al Zoo del Pirineu per Cicles formatius.

Tallers al centre educatiu per Cicles formatius

Una activitat al centre educatiu certament no pot substituir l’experiència autèntica de la visita al Zoo del Pirineu. No obstant, si la vostra escola es troba molt lluny i el desplaçament fins al refugi no és assumible, l’equip educatiu de la nostra fundació pot venir a visitar-vos. En aquest cas recomanem combinar el Taller Fauna autòctona de 2 hores amb la Xerrada amb fundadors del Zoo del Pirineu i/o amb la Taula rodona.

D’aquesta manera els estudiants tindran l’oportunitat de conèixer i aprendre a identificar les espècies d’animals salvatges del nostre país. A més, amb exemples reals entendran la crua realitat de la vida silvestre. Addicionalment la xerrada els permetrà veure els alts i baixos d’una iniciativa privada que lluita per la protecció del Medi Ambient.

Apostem molt per la Taula rodona com a metodologia educativa moderna, que prepara als estudiants per la vida real, on el diàleg és un instrument essencial per dur a terme la protecció del Medi Natural d’una manera eficaç.

Per quins Cicles formatius recomanem els tallers?

L’oferta educativa del Zoo del Pirineu està desenvolupada explícitament per la formació professional de:

  • Guia en el Medi Natural i de Temps de Lleure
  • Aprofitament i Conservació del Medi Natural
  • Educació i Control Ambiental
  • Gestió Forestal i del Medi Natural
  • Paisatgisme i Medi Rural
  • Animació Sociocultural i Turística
  • Seguretat i Medi Ambient

En la modalitat del taller a l’escola també es pot enriquir el currículum de FPI

  • Auxiliar en la Cura d’Animals i Espais Verds

La formació dels futurs professionals en l’àmbit de la protecció del Medi Ambient
és segurament una de les tasques educatives més importants de la societat actual.
Conseqüentment la implicació dels docents per assolir que els alumnes
desenvolupin totes les competències i habilitats necessàries ha de ser màxima.

La Fundació Zoo del Pirineu posa a la vostra disposició tallers
que aporten valors i coneixement imprescindible pels estudiants.
No haurien de faltar en la formació que s’emporten els vostres alumnes
una vegada acabada la seva etapa d’aprenentatge.