Taula rodona

,
Taula rodona per ESO

La Taula rodona és una estratègia d’aprenentatge activa que fomenta el treball cooperatiu a l’aula. S’hi tracten nocions apreses durant els tallers i durant les classes lectives. Al mateix temps potencia el pensament estratègic dels alumnes.

És una tàctica coratjosa que motiva els estudiants a pensar críticament i globalment sobre els temes complexos d’ecologia.

Els educadors del Zoo del Pirineu tenen experiència com a facilitadors en el treball cooperatiu per poder desenvolupar aquesta estratègia didàctica amb alumnes.

Temari: Ciències Naturals (Biologia i Ecologia)

Aprenentatge basat en debats

Considerem que la Taula rodona és una metodologia adequada per a finalitzar la temàtica de biologia i ecologia pels alumnes d’educació secundària i d’educació post-obligatòria. No només que aglutina la temàtica apresa durant l’assignatura de ciències naturals, sinó també prepara els alumnes als reptes de la vida real. Els ensenya la necessitat del diàleg i del compromís en la nostra societat actual.

Metodologia de la Taula rodona

Presentació del problema

Una història relatada per un educador ens situarà en l’entorn d’un poblet del Pirineu català. Coneixerem el punt de vista de diverses persones que viuen o passen temps en aquest poblet. Partint d’aquestes diferents perspectives veurem un tema molt actual en la protecció del Medi Ambient a Catalunya:

La reintroducció dels grans depredadors a Catalunya

Identificació dels fets

Els estudiants identifiquen els grups que intervenen en la història i determinaran la seva posició oficial envers el problema.

Repartiment d’alumnes en grups

És preferent que el docent prepari els grups prèviament. Recomanem un màxim de 3 persones per grup. Cada grup escull un portaveu i un secretari (que apuntarà les idees i controlarà el temps).

Hipòtesi

Cada grup d’alumnes formularà el problema i proposarà una sol·lució des del punt de vista del seu grup. La hipòtesi de cada grup es presentarà amb el sistema de presentacions “Elevator pitch“.

Identificar bretxes

  • Els alumnes escolliran els 3 problemes més importants que sorgeixin durant la presentació d’hipòtesis.
  • Proposaran sol·lucions des del punt de vista del seu grup.
  • Es votaran les 3 sol·lucions més adients.
  • S’identificaran els recuros necessaris pel desenvolupament de les sol·lucions.
  • Es farà un càlcul aproximat de la part econòmica necessària per dur a terme el projecte.

Avaluació

Al final del taller cada grup presentarà la sol·lució trobada entre tots des del punt de vista del seu grup.

Amb quins tallers es pot vincular la Taula rodona

La Taula rodona és una activitat complementària. No es pot dur a terme individualment, perquè els educadors necessiten una introducció prèvia a la temàtica que es tractarà. Els alumnes poden adquirir aquesta informació a llarg dels tallers següents:

Taller de fauna autòctona

Taller amb fauna autòctona

Activitat escolar de 2 hores

Activitat escolar amb fauna autòctona

Trobada amb animals autòctons

Taller escolar d’1 hora

Beneficis de la Taula rodona per l’estudiant

  • Entendre la complexitat de la nostra societat i la dificultat que suposa prendre decisions correctes.
  • Respectar l’opinió dels altres.
  • Treballar en equip i col·laborar amb els oponents per buscar sol·lucions correctes.
  • Aprendre a anar al gra durant la seva intervenció (Elevator pitch).
  • Aprendre a gestionar el temps.