Guineu

Guineu

L’activitat Guineu per a escoles és un taller específic de 1 hora. Els alumnes entraran en contacte directe amb 6 animals, entre altres amb la Nikki, una femella de guineu. Aquest taller es fa a l’escola.

Falcons

Els Falcons

Treballeu amb els alumnes projecte sobre els falcons? És recomanable enriquir les classes lectives amb una experiència personal amb aquests animals espectaculars.

activitat amb mussols per primària

Taller per escoles Els Mussols

«Els mussols» és una activitat de 1 hora ideal per començar el projecte sobre les aus rapinyaires nocturnes. Hi participen 7 mussols i 2 mamífers relacionats amb els mussols.