Guineu

Guineu

Taller específic d’1 hora. Els alumnes entraran en contacte directe amb 6 animals, entre altres amb la Nikki, una femella de guineu. Aquest taller es fa a l’escola.