Guineu

Guineu

L’activitat Guineu per a escoles és un taller específic de 1 hora. Els alumnes entraran en contacte directe amb 6 animals, entre altres amb la Nikki, una femella de guineu. Aquest taller es fa a l’escola.