Guineu

Guineu

L’activitat Guineu per a escoles és un taller específic de 1 hora. Els alumnes entraran en contacte directe amb 6 animals, entre altres amb la Nikki, una femella de guineu. Aquest taller es fa a l’escola.

Taula rodona per ESO

Taula rodona

Taller complementari d’1 hora que anima als alumnes a utilitzar un pensament global i estratègic.